Bezpieczeństwo zakupów zapewnia Nextranet.pl


Angielski | Niemiecki | Rosyjski | Francuski | Hiszpański | Włoski | Grecki | Duński | Norweski
Rzetelna Firma
KIOSK SŁOWNICTWO.PL
materiały edukacyjne do nauki języków obcych

- kursy językowe MP3, audiobooki, książki i podręczniki w wydaniach cyfrowych -
Kursy językowe na MP3 | Pakiety audio | E-podręczniki | E-książki | Angielskie Audiobooki | E-prasa za darmo | Dołącz do Klubu | Kontakt

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych
e-Kiosk S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 51, (00-838) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304553, NIP: 8951827513, Regon: 933049202.

Cel przetwarzania danych    

• W ramach uzasadnionego interesu Administratora Danych, będziemy dane przetwarzać w celu prowadzenia marketingu własnego w tym zestawiania danych dotyczących Ciebie oraz twoich potrzeb i zainteresowań.

• Przesyłanie informacji handlowych w newsletterze i mailingach w celu prowadzenia marketingu towarów i usług Ekiosk i podmiotów trzecich

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U.2017 poz.1219) eKiosk może przetwarzać następujące dane osobowe niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

1) nazwisko i imiona usługobiorcy;

2) adresy elektroniczne usługobiorcy.

eKiosk informuje, ze będzie przetwarzać adresy elektroniczne w celu świadczenia usług droga elektroniczną oraz adres do korespondencji – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.,

Podstawa prawna    

• Zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 
• Realizacja prawnie uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Odbiorcy danych    
• Podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora Danych
• Organy państwowe

Twoje prawa    
Prawo dostępu, poprawiania lub żądania usunięcia danych, a także inne prawa których opis znajduje się w http://www.nexto.pl/polityka_prywatnosci.xml

Informacje dodatkowe    
Więcej informacji o przetwarzaniu danych znajduje się w zakładce http://www.nexto.pl/polityka_prywatnosci.xml